Royal Haskoning

Project: ROC van Twente

Een inspirerende vertaling van programmatische en stedenbouwkundige wensen en randvoorwaarden. Dat is de nieuwbouw van het ROC van Twente. Op zijn strategische plek in Almelo, op het raakvlak van stadscentrum, vernieuwingswijk Kerkelanden en treinstation en -sporen gaat het gebouw een duidelijke dialoog aan met de omgeving. Voor een eerste, onvergetelijke introductie zorgt de stapeling van drie bouwdelen.

Rondom deze gemeenschappelijke ‘huiskamer’ voor zo’n 3.000 studenten en leerkrachten én de burgers van Almelo liggen leslokalen en ‘leerbedrijven’ zoals een bakkerij, boekhandel en kapsalon. De onderwijsfuncties zijn in herkenbare clusters verdeeld over de vijf verdiepingen van de drie gebouwvleugels. De vleugels houden onderling contact via doorgaande trappen, liftblokken en atriumbruggen.

Download PDF