Ruim 50 miljoen uitgekeerd voor opknapbeurt Nederlandse schoolgebouwen

Om het binnenklimaat in schoolgebouwen te verbeteren investeert het Ministerie van Onderwijs ruim 50 miljoen euro. Hiermee krijgen leerlingen en docenten een betere leer- en werkomgeving.

De scholen hadden tot 31 januari 2010 de tijd om de aanvragen hiervoor in te dienen. De gelden zijn nu toegekend aan de diverse scholen. Met deze middelen profiteren landelijk ruim 250 middelbare scholen met in totaal 375 verschillende schoolgebouwen.

Deze stimulans van staatssecretaris Van Bijsterveldt is onderdeel van extra budget van het kabinet om een impuls te geven aan bouw en duurzaamheid van schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs.
De scholen krijgen 60 procent van de kosten voor de verbouwingen vergoed door het ministerie van onderwijs, de overige 40 procent dragen de scholen zelf bij.

“Deze investering heeft een dubbel effect, ze geeft in 2010 een impuls aan de (lokale) economie ter grootte van landelijk zo’n 85 miljoen euro en leidt daarnaast tot duurzamere schoolgebouwen,” aldus de staatssecretaris.

Uit onderzoek blijkt dat de prestaties van kinderen én leerkrachten in goed geventileerde lokalen een stuk hoger liggen dan in lokalen die niet goed zijn geventileerd.

Bron: Rijksoverheid