Scholen moeten blijven ventileren

50% van de schoollokalen in de provincie Gelderland is onvoldoende tot slecht te ventileren. Op de meeste scholen is de binnenlucht daardoor niet fris. Bouwkundige of installatietechnische maatregelen zijn nodig om een structurele verbetering van de binnenmilieu kwaliteit te bereiken.

Dit komt uit een onderzoek dat de Gelderse GGD’en hebben gedaan onder ruim 700 scholen die op een natuurlijke manier de klaslokalen ventileren. Een fris lokaal voorkomt gezondheidsklachten en verminderde leerprestaties bij leerlingen en leerkrachten.

De onderzochte scholen hebben meegedaan aan het Gelderse project “Frisse lucht op school”. Schooldirecties en leerkrachten zijn zich na deelname meer bewust van het belang van een gezond binnenmilieu.

Uitvoering project Frisse lucht op school

Het doel van het ‘Frisse lucht op school’-project was het verbeteren van het binnenklimaat op scholen, waardoor een gezonde leeromgeving ontstaat. Dit kan helpen om gezondheidsklachten en verminderde leerprestaties bij leerlingen te voorkomen.

In de periode 2006-2012 zijn in de Provincie Gelderland bijna 700 scholen bezocht door de Gelderse GGD-en om het belang van een goede ventilatie onder de aandacht te brengen. Het project was gericht op scholen met lokalen met natuurlijke ventilatie, omdat leerkrachten daar zelf de ventilatie kunnen regelen door het openen van ramen, roosters of deuren.

Bijna alle Gelderse scholen met natuurlijk geventileerde lokalen hebben deelgenomen aan het project. Per lokaal is onderzocht wat de ventilatiemogelijkheden zijn. In een ventilatieadvies-op-maat zijn per lokaal concrete adviezen en tips gegeven voor een betere binnenluchtkwaliteit. In een presentatie aan het schoolteam zijn de adviezen en tips toegelicht. Daarnaast ontvingen de deelnemende scholen een schriftelijke rapportage, een binnenluchtkwaliteitsmeter en een subsidie van € 1500,- van het Ministerie van OCW voor het nemen van maatregelen op het gebied van binnenmilieu.

Het rapport

De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op deze pagina. In dit rapport is ook te lezen dat met name in de winter de scholen onvoldoende ventileren. Kou, tocht en geluidshinder weerhoudt de leerkracht ervan de ventilatieadviezen altijd op te volgen.

Bron: VGGM