Scholen van Morgen bouwt het grootste sociale infrastructuurproject van Europa

In aanwezigheid van dhr. Raf Suys, de kabinetschef van mevrouw Hilde Crevits (viceminister-president en minister van Onderwijs), dhr. Filip Dierckx (vicevoorzitter van het Directiecomité van BNP Paribas Fortis) en dhr. Hans De Cuyper (Chief Executive Officer van AG Insurance), werden op woensdag 22 maart in de Zuiderkroon te Antwerpen de realisaties van de publiek-private samenwerking (PPS) Scholen van Morgen gevierd.

Sinds de start van het programma Scholen van Morgen in juni 2010 werden 125 van de 182 projecten opgeleverd, goed voor bijna 430.000 m² aan schoolgebouwen. Elke oplevering heeft plaatsgevonden met respect voor het afgesproken budget en tijdsbestek.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs: “Met het project ‘Scholen van Morgen’ zit de inhaalbeweging in scholenbouw in Vlaanderen en Brussel op kruissnelheid. Dankzij deze publiek-private samenwerking genieten bijna 88.000 leerlingen en duizenden leraren van nieuwe moderne leslokalen, ateliers, sporthallen, speelplaatsen enz. De voorbije maanden werden er gemiddeld twee nieuwe scholen per week in gebruik genomen. Samen met de reguliere middelen, de mogelijkheid om huursubsidies aan scholen in heel Vlaanderen toe te kennen, de btw-verlaging op scholenbouw en de extra capaciteitsmiddelen, is de inhaalbeweging in scholenbouw realiteit op het terrein. Al deze nieuwe infrastructuur schept een kader voor het personeel en de leerlingen om de levensadem en de hartslag van de school vorm te geven. De Vlaamse Regering heeft intussen beslist om ook in de toekomst samen met private partners nieuwe schoolinfrastructuur te bouwen, goed voor een investeringsvolume van 300 miljoen euro of circa 150.000 m² nieuwe schoolbouwoppervlakte.”

Filip Dierckx, BNP Paribas Fortis: “Als grootste bank van het land hebben we vanaf de start met veel enthousiasme bijgedragen tot het welslagen van Scholen van Morgen: door het structureren van de transactie, de inbreng van risicokapitaal en uiteraard door het verstrekken van de financiering.”

Hans De Cuyper, AG Insurance: “Scholen van morgen is toch een heel mooi win-win verhaal voor iedereen, want door te investeren in noodzakelijke schoolinfrastructuur voor kinderen, creëer je een meerwaarde voor onder andere de pensioenplannen van hun ouders en grootouders bij AG Insurance. We zijn fier hoe we meerdere sociale thema’s kunnen aanpakken met deze PPS-oplossing. Bovendien heeft afgevaardigd bouwheer AG Real Estate vorig jaar maar liefst 100 opleveringen van nieuwe schoolgebouwen gerealiseerd. Dat is ongezien, en uiteraard enkel mogelijk door een zeer degelijke en professionele voorbereiding. Ik denk dat dat op zich al voldoende bewijst dat de inbreng van private middelen, maar zeker ook de private knowhow en gedrevenheid een grote meerwaarde kan betekenen in het realiseren van publieke infrastructuur”.

Bron: Scholen van Morgen