Scholenbouwwaaier: Hulpmiddel voor scholenbouw in topconditie

Goede leerprestaties zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van de huisvesting. Op dit gebied valt er in ons land nog heel wat te verbeteren. De komende jaren is een groot aantal schoolgebouwen aan vervanging of verbouwing toe. Maar hoe doe je dat, en wat komt daar allemaal bij kijken?

De scholenbouwwaaier is een communicatiemiddel dat door opdrachtgever en eindgebruiker kan worden ingezet bij de bouw- en of verbouw van scholen.

De afgelopen maanden is de vernieuwde scholenbouwwaaier geïntroduceerd bij de drukbezochte bijeenkomsten van SCS on Tour. De scholenbouwwaaier is een uitgave van Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Servicecentrum Scholenbouw.

Bron: Scholenbouwwaaier