Scholencampus Panhoven in Peer: “Groene campus voor kinderen”

campus-peer

Een van de grootste projecten van het Scholen van Morgen-programma is Scholencampus Panhoven in Peer, een ontwerp van Bekkering Adams architecten. De campus omvat een lagere en middelbare school, een internaat en een sporthal die zo goed als gelijktijdig werden opgetrokken.

De campus is met zijn nieuwbouwoppervlakte van 18.500 m² het derde grootste project binnen Scholen van Morgen. De verschillende gebouwen vertonen een duidelijke samenhang door de grijze natuursteen voor de plinten en lichtgekleurde baksteen voor de bovenbouw. Als centraal punt tussen de verschillende volumes ligt een groen middengebied dat overdag functioneert als speelruimte voor de scholen en na schooltijd openbaar toegankelijk is als park voor de inwoners van Peer. Die inwoners kunnen trouwens ook gebruik maken van de multifunctionele sporthal.

De Scholencampus behelst een secundaire school, basisschool, sportcomplex en internaat. Het project is vormgegeven als een landschappelijk ensemble, waarbij de sportvelden, speelpleinen en openbaar park integraal onderdeel uitmaken van de campus. Die is gelegen in de directe nabijheid van het centrum van Peer.

Monica Adams van Bekkering-Adams Architecten: “De groene ruimte in het hart van het gebied is publiek en na schooluren vrij toegankelijk. Rondom dit groene hart zijn de gebouwen gegroepeerd. Door een duidelijke zonering van de gebouwen is meervoudig gebruik mogelijk en is de campus zowel overdag als ‘s avonds te gebruiken. De volumes zijn uitgewerkt als een sculpturaal ensemble, waarbinnen elk gebouw een eigen identiteit en karakteristiek silhouet heeft. Een doorlopende brede pergola, tevens een overdekte speelplaats, verbindt de gebouwen en schermt de schoolterreinen af van het park. Hierdoor ontstaat er een schakering van gebouwen, overdekte speelpleinen, patio’s, sport- en spelruimtes als een divers speel- en leerlandschap: een groene campus voor kinderen.”

Eisenprogramma
Voor de vier gebouwen – de kleuter – en basisschool “De Magneet” (3550 m²), de middelbare school “Agnetendal” (8835 m²), het internaat (2116 m²) en het sportcentrum (3600 m²) inclusief technische ruimte (500 m²) ontwierp studiebureau Ingenium de technieken. Joost Verstraete, projectmanager bij Ingenium: “Wij voeren een aantal schoolprojecten voor Scholen van Morgen uit. Daarbij liggen al een heel aantal randvoorwaarden vast in het algemeen eisenprogramma voor die scholen. Kort door de bocht legt dat programma een aantal comfortvoorwaarden vast waar je niet van af mag wijken. Hoe dat wordt ingevuld is uiteraard de keuze van de ontwerper, in overleg met de architect.”

Systeem D

Die architect besteedde veel aandacht aan een zo goed mogelijke integratie van technieken. Zichtbaar waar het kan, verborgen waar nodig. Op vlak van ventilatie kregen de lagere en middelbare school een D-systeem. “Die investeringskost ligt wat hoger dan het oorspronkelijk geplande C+-systeem, maar het is eenvoudiger te onderhouden. Dat is belangrijk, want de aannemer heeft een jarenlange onderhoudsplicht binnen Scholen van Morgen,” zegt Verstraete.

Die wijziging kwam er in samenspraak met de aannemer en met installateur Imtech. “Zo’n systeem D geeft naar onze mening ook een betere warmteterugwinning,” zegt Dirk Vanstraelen, directeur bij Imtech. “Het internaat kreeg wel een C-systeem,” zegt Verstraeten. “Voor de sporthal werkten we daarnaast een ventilatiesysteem uit waarmee we ook verwarming realiseren.”

De samenwerking tussen de verschillende partners verliep erg goed. Dat was nodig, door de erg krappe timing. Dirk Vanstraelen: “ De vier gebouwen werden ongeveer gelijktijdig opgetrokken, we moesten dus ook overal gelijktijdig beginnen. De complexiteit van dit project was niet de techniek, maar het projectmanagement en de coördinatie.”

Bron: Installatie & Bouw