Scholencampus Panhoven Peer – Bekkering Adams architecten

Het ontwerp van Bekkering Adams voor de Scholencampus Panhoven in Peer bevat een secundaire school, basisschool, sportcomplex en internaat. Het project is vormgegeven als een landschappelijk ensemble waarbij de sportvelden, speelpleinen en openbaar park integraal onderdeel uitmaken van de campus.

De groene ruimte in het hart van het gebied is publiek en na schooluren vrij toegankelijk. De gebouwen, ieder met een eigen identiteit en karakter, zijn hierom heen gegroepeerd. Een doorlopende brede pergola, tevens een overdekte speelplaats, verbindt de gebouwen en schermt de schoolterreinen af van het park. Hierdoor ontstaat een schakering van gebouwen, overdekte speelpleinen, patio’s, sport- en spelruimtes.

De materialisering en detaillering zijn robuust en verfijnd. De structuur van de gebouwen is flexibel van opzet, met gemeenschappelijke ruimtes voor bijeenkomsten, leercentra en verschillende vormen van onderwijs. De speciale en gezamenlijk te gebruiken ruimtes zoals de centrale hal zijn in materiaal, kleur en lichttoetreding de dragers van het gebouw waarmee het gebouw zich hecht in zijn omgeving.

Door de duidelijke zonering van de gebouwen is meervoudig gebruik mogelijk waardoor de campus zowel overdag als ’s avonds is te gebruiken en een onderdeel vormt van de sociale en ruimtelijke structuur van Peer.

Bron: de Architect