Stevige ontwikkelagenda voor onderwijshuisvesting in Nederland

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2015 biedt een mooie kans voor onderwijsorganisaties om een impuls te geven aan (de professionalisering van) hun huisvestingsbeleid en het vastgoedmanagement.

De agenda bevat acht punten waarop het werkveld het komend jaar vooruit wil komen. Zeker zeven daarvan zijn ook zeer relevant voor onderwijsorganisaties, gezien de gewenste vernieuwing in het onderwijs (2032), het krimpend aantal leerlingen en het terugdringen van de exploitatiekosten. Deze punten zijn:
1. Wegwerken van de overmaat, van groot belang in verband met het krimpend aantal leerlingen
2. Transformeren en verduurzamen
3. Moderniseren van kindvoorzieningen (na de overheveling)
4. Meer makelen
5. Ondernemender
6. Scherper op het geld
7. Verder professionaliseren

Onderwijs actief
De Agenda Maatschappelijk Vastgoed is een samenwerkingsagenda voor en door partijen in het veld en tevens het werkbriefje van Bouwstenen voor Sociaal. Diverse onderwijsorganisaties hebben afgelopen jaren actief in het netwerk geparticipeerd om onderling en met andere partijen in het maatschappelijke werkveld kennis uit te wisselen en tot goede afspraken te komen. In 2014 is ook het eerste schoolbestuur actief partner geworden van Bouwstenen.

Sectorverbindend ontwikkelen
De Agenda biedt een mooie kans voor onderwijsorganisaties om zich aan te sluiten en mee te doen met het ontwikkelwerk dat in Bouwstenenverband wordt opgepakt. Denk aan de Bouwstenen-activiteiten rond de professionalisering van het huisvestingsbeleid en het vastgoedmanagement, waaronder de ontwikkeling van eenduidige begrippen, spelregels en competenties, maar ook aan inhoudelijke en financiële zaken rond huisvesting en vastgoed.

Onafhankelijk
Bouwstenen is een onafhankelijk platform voor en door partijen in het veld en staat voor vinden, verbinden en vooruit komen in het maatschappelijk vastgoed. De PO-Raad, Brancheorganisatie Kinderopvang, MOgroep, VNG en Aedes steunen dit initiatief.

Zin om mee te doen?
Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de realisatie van de Agenda is welkom actief mee te doen.

Bron: Schoolfacilities