Strengere eisen luchtkwaliteit in Nederland per 1 januari

Nieuwe schoolgebouwen moeten vanaf 1 januari 2012 aan strengere eisen voor luchtkwaliteit en ventilatie voldoen. In het Bouwbesluit 2012 wordt de grenswaarde voor de luchtkwaliteit in nieuwe scholen sterk verhoogd. Ook de eisen voor ventilatie komen hoger te liggen. Scholen moeten bijvoorbeeld verplicht beschikken over te openen ramen, voor spuiventilatie.

Kinderen en docenten krijgen zo meer frisse lucht. Dit is van groot belang voor hun gezondheid en (leer)prestaties.

Ventilatiegrenswaarde
De ventilatiegrenswaarde voor nieuwbouw van scholen gaat omhoog naar 8,5 dm3/s/per persoon. Voor een klaslokaal betekent dit circa 4,3 dm3/s/m2 en dat komt uit op circa 30 m3/h/pp. Dit is een stuk hoger dan de oude praktijkrichtlijn van de NPR (20m3/h/pp) en de aanbevolen luchtverversing van 25m3/h/pp van de gezondheidsraad uit 1984.

Concept Bouwbesluit 2012
U kunt het concept Bouwbesluit 2012 al inzien via deze link.

Kwaliteit schoolgebouwen
Bij de VO-raad komen veel verontrustende signalen binnen over de kwaliteit van schoolgebouwen. Slechte luchtkwaliteit is hierbij een veelgehoorde klacht.

Bron: VO-raad