Tool zonnestroom voor scholen

De afgelopen jaren zijn de prijzen van zonnepanelen gekelderd. Steeds meer scholen raken hierdoor geïnteresseerd in zonnepanelen: niet alleen om geld te besparen, maar zeker ook om leerlingen en ouders te inspireren om zuiniger met energie om te gaan en om thuis ook zonnepanelen te laten installeren.

Er is een grote hoeveelheid aan informatie te vinden over zonnepanelen (ook wel PV genoemd). Maar wat is geschikt voor de school? Wat zijn de kosten en wat levert het op? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een “Tool zonnestroom voor scholen” ontwikkeld. Deze tool helpt scholen bij vragen over eigenaarschap, juridische kwesties, investeringskosten, terugverdientijden, onderhoud en educatie. Ook komen diverse voorbeelden aan bod van scholen die al zonnepanelen geplaatst hebben. RVO.nl ondersteunt met deze Tool het Nationaal Energie Akkoord en de Green Deal Verduurzaming Scholen.

De tool is getest onder enkele gemeenten en schoolbesturen, onder andere in het kader van een consultatieronde van Ruimte-OK i.h.k.v. de Green Deal Verduurzaming Scholen.

Tool gratis downloaden

Bron: RVO.nl