UNETO-VNI pleit voor aanpak luchtkwaliteit scholen

UNETO-VNI maakt zich richting de Rijksoverheid sterk voor een aantal concrete actiepunten voor de gebouwde omgeving. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche wil de volgende onderwerpen bij het Rijk onder de aandacht brengen: verbetering van luchtkwaliteit in scholen, levensbestendig maken van woningen en dat het makkelijker om een vergunning te verkrijgen voor herbestemming.

Verbetering luchtkwaliteit klaslokalen

In 80 procent van de klaslokalen in ons land is de CO2-concentratie veel te hoog. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot hoofdpijn, vermoeidheid, slijmvliesirritaties, overdracht van infectieziekten en astma-aanvallen. Het binnenmilieu in het klaslokaal heeft invloed op de leerprestaties en het ziekteverzuim in het onderwijs. Onderzoek van TNO (pdf) wijst uit dat elke verdubbeling van de toevoer van frisse lucht leidt tot circa 15 procent betere leerprestaties. Betere ventilatie in lokalen kan op termijn resulteren in betere CITO-scores. Nederlandse gemeenten ontvangen jaarlijks anderhalf miljard euro voor dit onderhoud, maar volgens staatssecretaris Dekker wordt dit geld vaak aan andere zaken uitgegeven.

Frisse Scholen

AgentschapNL heeft voor haar programma ‘Frisse Scholen’ een stappenplan voor scholen gemaakt die hun binnenmilieu willen verbeteren. Het is een hulpmiddel om maatregelen te nemen in het kader van de Frisse Scholen regeling. Ook is er een subsidiewijzer die schoolbesturen informeert over lopende subsidieregeling voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Bekijk op deze pagina een aantal praktijkvoorbeelden van scholen waarbij o.a. het binnenmilieu sterk is verbeterd.

Bron: Platform Duurzame Huisvesting