Utrechtse aanpak schoolgebouwen werkt

De Utrechtse aanpak voor verbetering van schoolgebouwen levert goede resultaten op. De afgelopen tien jaar zijn 200 schoolgebouwen in de stad vernieuwd of verbouwd. Dat betekent dat 43.000 leerlingen les hebben in een goed schoolgebouw met een gezond binnenklimaat. Bovendien bouwen gemeente en schoolbesturen steeds meer nieuwe schoolgebouwen in Leidsche Rijn. Dat blijkt uit de vandaag vastgestelde voortgangsrapportage Masterplannen Onderwijs-huisvesting 2013. Ook het Uitvoeringsprogramma Huisvesting Onderwijs 2014 werd vastgesteld. Niet eerder is in Nederland de onderwijshuisvesting zo ingrijpend en omvangrijk aangepakt.

Bij de uitvoering van de Masterplannen werken de Utrechtse schoolbesturen sinds 2003 nauw samen met de gemeente. Hun gezamenlijke ambitie is dat er voor eind 2015 in Utrecht goede schoolgebouwen met een gezond binnenklimaat staan, zodat alle leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In totaal investeert de gemeente in circa 12 jaar tijd tot 2015 zo’n 295 miljoen euro in de Masterplanprojecten en bijna 90 miljoen euro in Leidsche Rijn. Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp: “Juist tijdens de zwaarste crisisjaren investeert de gemeente fors in schoolgebouwen zodat ze functioneel, modern en met een goed binnenklimaat weer een lange tijd mee kunnen. Dit is een flinke en zeer welkome impuls voor de bouwsector. Onlangs mocht ik voor de dertigste keer een schoolgebouw feestelijk openen en daar ben ik trots op. Evenals op het feit dat de financiering van de Masterplannen op orde is”.

Start nieuwe projecten
In 2014 gaat voor het Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs de laatste reeks nieuwbouw en uitbreidingsprojecten van start, waaronder de Mytylschool A. de Ranitz aan de Blauwe Vogelweg en vier scholen in Overvecht: de kinderclusters Teun de Jager en Ibisdreef, de Johannes XXIII aan de Neckardreef en OBS Wezerdreef. In Leidsche Rijn start de nieuwbouw voor de basisschool Eben Haezer uit Oog in Al, die plaatsmaakt voor de fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal, samen met de nieuwe RK basisschool. Verder zullen renovatieprojecten en onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Opleveringen en openingen
In 2014 worden in de gehele stad ook veel projecten opgeleverd, zoals: het Gerrit Rietveld College, de nieuwbouw van Het Rotsoord aan de Slotlaan, de Drie Koningen aan de Mereveldlaan in De Meern, de Marcusschool aan de Mayadreef, de Op Dreefschool, de Dr. D. Bosschool aan de Nolenslaan, het kindercluster Hart van Zuid en de Luc Stevensschool. In Leidsche Rijn: Op de Groene Alm in Hogeweide, de JazzSingel in Terwijde en De Oase in ’t Zand.

Zichtbaar
In bijna alle wijken is de bouw van nieuwe scholen nu zichtbaar. Afgelopen jaar is ook gestart met bouwen in de krachtwijken Overvecht en Kanaleneiland. Het eerste nieuwe schoolgebouw voor Schateiland (voorheen Joannes XXIII) aan de Fernandezlaan in Kanaleneiland is al opgeleverd. Enkele hoogtepunten van afgelopen jaar: de opening van het multifunctionele kindercluster met drie basisscholen aan de Duurstedelaan, vier nominaties van schoolgebouwen voor de Energieprijs met de Anne Frankschool als winnaar en de realisatie van STIP VSO (voor voortgezet speciaal onderwijs) aan de Europalaan, waarin drie scholen zijn samengevoegd.

Het Masterplan Voortgezet Onderwijs (in totaal 28 projecten) is uitgevoerd, op het Gerrit Rietveld College na. Van de projecten uit het Masterplan Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (in totaal ruim 100) is eind dit jaar bijna 80% gerealiseerd. In Leidsche Rijn zijn 26 van de 37 schoolgebouwen gerealiseerd.

Bron: Gemeente Utrecht