Vaart gemaakt achter duurzame transformatie bestaande scholen

Het gebruik van een standaard aanpak voor de verduurzaming van scholen geeft alle stakeholders inzicht en helpt schoolbesturen de regie ter hand te nemen. Escoplan, Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid en Matrix Onderwijshuisvesting hebben daartoe in samenwerking een ‘stappenplan’ ontwikkeld.

Jeroen Nollet, directeur van Escoplan in een toelichting: “Dit initiatief sluit aan op de concrete afspraken die tal van gemeenten en organisaties op het terrein van duurzaamheid afgelopen januari in Den Haag met elkaar hebben gemaakt om basisscholen toekomstbestendig en energieneutraal te maken.”

Een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Zo is sinds 1 januari de overheveling van het buitenonderhoud een feit. De verantwoordelijkheden en risico’s voor schoolbesturen veranderen daarmee.

Optimalisatie en hogere arbeidsproductiviteit
Door een standaard aanpak te ontwikkelen met als doel, richting te geven aan de transformatie van bestaande scholen (ook portefeuille breed) en inzicht te geven aan alle partijen, wordt duidelijk gemaakt hoe de marsroute eruit dient te zien en welke documenten (output) daarbij tot stand moeten komen. Dit heeft geresulteerd in een White Paper – “Naar een duurzame school, een stappenplan”.

“De uitkomst van het gebruik van het stappenplan is flexibiliteit in gebruik, optimalisatie van de kosten, een beter binnenklimaat en comfort en daarmee betere leerprestaties en een hogere arbeidsproductiviteit”, aldus Nollet.

Bron: Vastgoedjournaal