Veel mis met gebalanceerde ventilatie in scholen (NL)

Tussen 2009 en 2012 is in veel scholen gebalanceerde ventilatie aangelegd. Daarbij is veel mis gegaan: een te hoog CO2 gehalte, comfortklachten en hoge onderhouds- en energiekosten.

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van RVO.nl onder vier scholen. Het rapport ‘Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned’ meldt dat we zowel bij de aanleg als het gebruik, beheer en onderhoud steken laten vallen. Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en lager ziekteverzuim.

Hoe kan het beter?

Op basis van dit onderzoek, ervaringen van RVO.nl met andere Frisse Scholen projecten en input van de VLA, de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten stelde RVO.nl een lijst met adviezen op. Deze lijst biedt schoolbestuurders en schoolleiders meer grip op de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties. De installatiesector krijgt hiermee meer controle op de optimalisatie.

Nieuwe tools

RVO.nl ontwikkelde een aantal nuttige instrumenten voor partijen die schoolgebouwen willen verduurzamen. Zoals de Installatiescan en een Lijst verduurzamingsmaatregelen. Dit is gedaan in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, in het kader van het Energieakkoord en de Green Deal Scholen.

Bron: RVO.nl