Verwilt-Cautreels

Project: Kunstencampus Lier

De vormgeving van een kunstencampus vereist een ontwerp dat een artistieke beleving van de toeschouwer toelaat. Visuele en auditieve zintuigen worden uitgedaagd. Een creatief gebouw met een eigen karma. Het ontwerp vertrekt van het geheugen van de site: de bestaande gebouwen (kerk en academie) krijgen een nieuwe buur die het gedachtegoed van de (neo)gotiek en de (laat)barok verzoent, de nieuwbouw verenigt het onstoffelijke en verticale met het massieve.

Download PDF