Vlaamse regering zet in op belangrijk thema scholenbouw

Gisteren stelden N-VA, CD&V en Open VLD het Vlaams regeerakkoord voor.

In haar beleid erkent de Vlaamse regering scholenbouw als een grote maatschappelijke uitdaging en zal dan ook noodzakelijke investeringen doen op dit vlak.

Zo komt er een ‘masterplan scholenbouw’ om bijkomende infrastructuur en dus broodnodige plaatsen te creëren. Hierbij wordt gefocust op gemeenten en steden waar de capaciteitsproblemen het grootst zijn. Er zijn immers honderden scholen in Vlaanderen die wachten op renovatie- of bouwbudgetten. De wachttijd loopt intussen op tot dertig jaar. De uitwerking van een dergelijk plan vormt de omkadering voor een duurzame langetermijnvisie op de ontwikkeling van het schoolpatrimonium.

Ook overweegt de regering alternatieve financieringsvormen voor het optimaliseren en creëren van onderwijsvastgoed. Een aanzet hiervoor werd al gegeven met de eerste inhaalbeweging voor de scholenbouw, de publiek-private samenwerking DBFM Scholen van Morgen. De Vlaamse overheid vond in dit programma een alternatieve manier om de lange wachtlijst in scholenbouw in te korten.

Verder wordt ook de realisatie van schoolgebouwen voor multifunctioneel gebruik gestimuleerd, het zogenaamde brede school concept. Er liggen namelijk nog tal van mogelijkheden in een verstandiger gebruik van ruimte. Samenwerkingsverbanden met gemeenten of steden kunnen voor scholen efficiënt en kostenbesparend zijn. Zo worden infrastructuurproblemen slim aangepakt en wordt het schoolgebouw optimaal benut.

Het Centrum voor Gezonde Scholen ijvert er al vijf jaar voor om de schrijnende toestand in de scholenbouw onder de aandacht te brengen. Het blijft een verontrustende realiteit dat het slecht gesteld is met de conditie van de schoolgebouwen in de Benelux.

Gelukkig begrijpt ook de nieuwe regering dat ze blijvend aandacht moet besteden aan de onderwijsinfrastructuur. Ze reserveert budgetten voor scholenbouwprojecten en gaat op zoek naar alternatieve middelen om deze te financieren. Het is dringend tijd daarvoor, want op het vlak van schoolinfrastructuur is er de komende jaren nog ontzettend veel werk.

Regeerakkoord Vlaamse regering 2014-2019