Vlaamse scholenbouw rijdt zich vast in pps-constructie

Het Vlaamse scholenbouwproject via publiek-private samenwerking is voor veel scholen een financiële strop. De hoge prijs schrikt hen af om in het project te stappen. Bovendien krijgen ze geen inzage in de raamovereenkomst. Dat meldt het weekblad Trends.

In opdracht van de Vlaamse regering ontwerpt, financiert, bouwt en onderhoudt de vennootschap Scholen voor Morgen de komende vijf jaar 211 scholengebouwen. De vennootschap bestaat uit BNP Paribas Fortis, Fortis Real Estate en de overheidspartner School Invest. Die laatste bestaat uit de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) en het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn).

De bedoeling van deze constructie is om de achterstand in de Vlaamse scholenbouw en -renovatie in te halen. De totale investering bedraagt 1,5 miljard euro. De vennootschap stelt de gebouwen 30 jaar ter beschikking van de scholen, tegen een beschikbaarheidvergoeding.

En daar wringt het schoentje. Die beschikbaarheidvergoeding zou variëren tussen 73 en 120 procent van de jaarlijkse werkingstoelage van de scholen. Vooral voor de katholieke scholen is dat een groot probleem. Terwijl de kosten voor het gemeenschapsonderwijs volledig worden betaald door de overheid, moet het gesubsidieerd onderwijs 30 procent (voor basisscholen) tot 40 procent (secundaire scholen) bijpassen. De scholen krijgen tot eind november om te laten weten of ze het contract ondertekenen. Momenteel ziet het er niet naar uit dat veel scholen in het project stappen. Critici van het project vrezen dat de Vlaamse regering met dit project een heilloos pad is ingeslagen, dat op termijn gelijkenissen dreigt te vertonen met het Oosterweeldossier, dat andere grote pps-project.

Volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) kan een oplossing erin bestaan dat de Vlaamse overheid een groter deel van de kosten op zich neemt. Of de regering kan beslissen om de deadline waarbinnen de schoolbesturen moeten beslissen (eind november) te verlengen.

Vertrouwelijk

Bij de scholen is er de voorbije dagen nog een nieuwe bron van bezorgdheid bijgekomen. In het DBFM-contract (280 bladzijden) dat de scholen ter ondertekening krijgen voorgelegd wordt 56 keer verwezen naar de raamovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en BNP Paribas Fortis. Maar die overeenkomst kunnen de scholen of politici voorlopig niet inkijken. De Meyer: “Er staat blijkbaar een vertrouwelijkheidsclausule in het contract waardoor we de overeenkomst niet kunnen inzien. Ik heb aan de Vlaamse regering en aan minister Smet de suggestie meegegeven om de lopende periode van 75 dagen voor de schoolbesturen om te beslissen, tijdelijk wordt opgeschort tot het moment dat we volledige informatie hebben. Hoe dan ook wil ik deze overeenkomst inzien en ik heb hiervoor een beroep gedaan op parlementsvoorzitter Peumans, om zo het controlerecht van de parlementsleden te vrijwaren.”

Bron: Trends