Vlaamse schoolgebouwen niet klaar voor onderwijs van de 21ste eeuw

Het agentschap AGIOn bevroeg begin 2008 in een enquête alle directies van scholen, CLB’s en internaten in Vlaanderen over de kwaliteit van hun schoolgebouw. Uiteindelijk werden bruikbare    gegevens    verzameld    over    ruim    3600    vestigingsplaatsen.    Uit    deze schoolgebouwenenquête blijkt dat de meeste gebouwen wel aan de basisvereisten inzake bewoonbaarheid en veiligheid kunnen voldoen, maar ook dat ze vaak tekortschieten op vlak van de nieuwe maatschappelijke en pedagogische uitdagingen waaraan schoolgebouwen in de 21ste eeuw aan moeten voldoen.

Belangrijkste resultaten uit de enquête

Bron: AGIOn