Werken vanuit de kracht van het gebouw

Schoolprofiel in schoolgebouwen

In de huidige tijd zien Corinne Bouwers, architect en Nynke Jelles, stedenbouwkundig ontwerper, het als een uitdaging om met minimale middelen maximale kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Daarbij gaan zij uit van de intrinsieke waarden van een gebouw en de beschikbare ruimte. Zij hebben ervaren dat verbeterprocessen in de bestaande voorraad schoolgebouwen gebaat zijn bij de inbreng van verschillende disciplines en lange termijn denken.

Download PDF