ZEEP architecten

Project: Het Perron, CSV & ROC A12

Bij de ontwikkeling van deze school staat de gebruiker centraal. Door middel van een virtueel model wordt in de LBC-methode te allen tijde inzichtelijk gemaakt wat de opdrachtgever krijgt en welke keuzes er zijn. De traditionele rol van architect is verdwenen. De ontwikkelaar beheert het model (hier in samenwerking met Building Info) en bepaalt in een team van experts door middel van co-creatie het rationele, flexibele concept van de school. De architect componeert en assembleert. Er is voldoende ruimte voor een specifieke identiteit en kleur van de school, de architectuur.

In dit model is het plan van eisen volledig ingevuld, maar uiterst flexibel. Het concept bestaat uit twee rationele, flexibele onderwijsvolumes die zo zijn gepositioneerd op de driehoekige kavel, dat er ruimte tussen de volumes ontstaat als atrium voor ontmoeting, verbinding en als werkplekken.

De twee volumes worden door rode gevelbanden bij elkaar gehouden. Zo is er sprake van één onderwijsgebouw. Ter plaatse van het atrium is het volume opengesneden, zodat er een sterke relatie met de maatschappij wordt gelegd.
De rode kleur in diverse tinten maakt het gebouw krachtig en iconografisch. Het ligt in een zorgvuldig vormgegeven, groen landschap. Zo ontstaat een prachtig gebouw, dat specifiek, flexibel en duurzaam is.

Foto door Sigrid Schaap

Download PDF